Polityka prywatności

Týmto udeľujem spoločnosti AutoCont IPC as, IČO: 25872613, so sídlom Uhlířská 1064/3, 710 00 Slezská Ostrava, Česká republika súhlas, aby spracovávala moje osobné údaje v súlade s platnou národnou a európskou legislatívou - najmä v súlade so zákonom č. 101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679. Spoločnosť AutoCont IPC a.s. spracúva osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť) na účely kontaktovanie s cieľom zaslanie obchodné ponuky. Tieto údaje bude firma spracovávať po dobu trvania obchodnej spolupráce.

Osobné údaje budú spracovávané pomocou prostriedkov výpočtovej techniky k tomu poverenými osobami. Odoslaním kontaktného formulára vyhlasujete, že Vami poskytnuté údaje sú pravdivé a sú poskytnuté dobrovoľne. Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na gdpr@autocont-ipc.cz alebo listu na adresu AutoCont IPC a.s., Uhlířská 1064/3, 710 00 Slezská Ostrava, Česká republika. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia.

Podľa právnych predpisov máte ako subjekt údajov tieto práva: a) na prístup k osobným údajom, b) na opravu nepresných alebo nepravdivých údajov, c) na vymazanie osobných údajov, e) na obmedzenie spracovanie osobných údajov, f) na prenosnosť údajov, g ) vzniesť námietku, g) nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovanie. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov môžete po nás požadovať vysvetlenie alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Gwarancja

Rozszerzona gwarancja do 5 lat
 

Usługa

Dostępne usługi ON-SITE / IN-TIME
 

Wsparcie

Pomoc techniczna 7:00 - 15:30